O mně

Miloslav Stařík

Miloslav Stařík

Miloslav Stařík Fotka

Jmenuji se Miloslav Stařík.

Narodil jsem se 28. 10. 1945 v Novém Městě na Moravě. Dětství jsem prožil ve Fryšavě po Žákovou horou se svými rodiči a sourozenci v domě č. 156.

Po ukončení povinné školní docházky ve 14. letech jsem nastoupil do Lesnického odborného učiliště v Lesonicích u Moravských Budějovic. Po jeho ukončení v roce 1961 jsem následující rok pracoval u Lesního závodu Nové Město na Moravě jako lesní dělník v těžbě dřeva i v pěstební činnosti. Od 1. 8. 1962 do konce srpna 1963 jsem zastával funkci lesníka na polesí Rovné, lesnický úsek Pičulin. Následující dva roky jsem řádně studoval Lesnickou mistrovskou školu ve Strážnici-Přívoze. Školu jsem ukončil v roce 1965. Téhož roku jsem nastoupil základní vojenskou službu v Hranicích na Moravě. Na vojně jsem poznal svou budoucí manželku. Po skončení ZVS jsem plánoval svatbu. Z tohoto důvodu jsem po přechodnou dobu osmi měsíců pracoval jako řidič-opravář u STS v Přerově. 17. 11. 1967 jsem se oženil a 17. 6. 1968 jsem znovu nastoupil u Lesního závodu v Novém Městě na Moravě do funkce technika na polesí Milovy. V září 1970 jsem převzal lesnický úsek Blatka, kde jsem působil jako lesník až do roku 1976. V této době došlo ke sloučení polesí Fryšava, Milovy a Herálec do nového velkého polesí Devět skal, kde jsem dál působil ve funkci lesního. V období let 1973 – 1978 jsem dálkově vystudoval SLTŠ v Hranicích na Moravě. V roce 1980 jsem se přestěhoval ze služebního bytu na Milovech do svého nově postaveného řadového domku ve Sněžném č. 165. Od 1. 1. 1981 jsem pracoval ve funkci vedoucího těžebního střediska u lesního závodu Nové Město na Moravě, kterou jsem vykonával do konce roku 1988. Od 1. 1. 1989 jsem byl ustanoven do funkce vedoucího polesí Devět skal. Od 1. 1. 1990 jsem nastoupil na ústředí Lesního závodu v Novém Městě na Moravě do funkce provozního inspektora. V roce 1994 mi byla nabídnuta funkce zástupce lesního správce Lesní správy Nové Město na Moravě. Tuto funkci jsem přijal a vykonával jsem ji až do svého řádného termínu odchodu do důchodu 30. 6. 2007. Můj zaměstnavatel mě na mou žádost do konce roku ještě zaměstnal a od 1. 1. 2008 jsem odešel definitivně do důchodu.