Produkty

Potřeby pro označování stromů

Držák na sprej s 2 digitálními počítadly

Funkce a možnosti počítadla, příklady prácí.

1. Vyznačování probírek.
Při vyznačování probírek lze sledovat počet kusů u 2 až 3 dřevin. Při potřebě sledovat více dřevin lze použít dvě počítadla, oba s nasazeným sprejem. Ve stejnorodých porostech lze počítadlo úspěšně využít i pro průběžnou evidenci vyznačeného objemu těžby u hlavní dřeviny v dané porostní skupině. Tento způsob zpřesňuje výpočet objemu těžby zejména v porostních skupinách tloušťkově a výškově velmi nepravidelně rozrůzněných, poškozených, případně v porostech s velmi nepravidelným zkameněním. V probírkách do 40 let lze běžně dosáhnout odchylky od skutečné výtěže do 10 %. Tato metoda bude zejména vyhovovat těm zaměstnancům, kteří v minulosti prováděli příjem dříví tzv. Teplickou metodou a mají zažitý tento způsob odhadování objemu jednotlivých kusů. Princip práce je velmi jednoduchý. Na jeden displej přičítáme jednotlivé kusy a na další displej přičítáme objem po 0,10 m3. To znamená, že hmotové číslo 1 se přičte 1x, hmotové číslo 2 se přičte 2x, hmotové číslo 3 se přičte 3x atd. Hmotové číslo 0 se přičte 1x po vyznačení dvou takových kusů. Opakující se jednostrannou odchylku od skutečné výtěže, lze postupně eliminovat příslušnou korekcí v odhadování.

2. Pěstební činnost.
V pěstební činnosti lze pomůcku výhodně použít při kontrolách zalesnění v době, kdy potřebujeme zjistit procento ztrát. Na jednom displeji evidujeme sazenice dobré, na druhém sazenice ztrátové.

3. Ochrana lesa.
V ochraně lesa najde pomůcka uplatnění i při zjišťování a označování škod způsobených zvěří dle jednotlivých dřevin, druhu poškození apod.

4. Kontrolní činnost.
V kontrolní činnosti se např. pohodlně počítají pařezy při kontrolách skutečných hmotnatostí u dodavatelů prací, oddenkové kusy v hráních a to vše dle dřevin.

5. Výhody:
• uvolnění jedné ruky pro jinou činnost, (např. ruční pila, sekyra, mapa, kartáč, další počítadlo, košík apod.)
• vyloučení ztráty samostatného počítadla
• pocitová kontrola přičtení každého kusu, není nutné stále okulárně sledovat displej
• trvanlivost dosaženého výsledku až do okamžiku úmyslného vynulování
• dlouhá životnost knoflíkových baterií při správném zimním uskladnění
• lze objednat výrobu počítadla i pro zaměstnance preferující levou ruku, (tzv. leváka)

Jedná se o výrobky, naprosto spolehlivé s dvouletou záruční dobou.

Cena držáku

   Cena držáku se dvěmi displeji je 2600 Kč, pro více informací o ceně kliknite na tento odkaz


Další dokumenty k počítadlům

Návod k použití : STÁHNOUT
Technická data : STÁHNOUT

Pokud jste nenašli co jste potřebovali, můžete mě kontaktovat a třeba bych Vám mohl jinak pomoci.